nasen-korrektur

Yara izi  - Yara izi Düzeltme

  

Yara ve ameliyat izlerinin düzeltilmesi  en fazla talep edilen ameliyatlarından biridir.

Ameliyatsız ve ameliyatlı yöntem kullanılır.


Amaç, yara izinin dikkat çekmemesini sağlamaktır, tamamen yok etmek  mümkün değildir.  Hiç bir yöntemle bir yara izini tamamen yok edemezsiniz.

Yara izi aslında  tamamen doğaldır, iyileşen yaranın geride kalan kısmıdır, fakat görünüşü bozduğu için sıkça düzeltilmesi istenir.


Estetitik tedavilerde amaç, kalacak izin en az görüneceği,  gizli bir yerde olmasını sağlamak ve dikişin mümkün olduğu kadar düzgün atılmasını sağlamaktır, eğer iz, bir yaralanma sonucu oluşmuşsa bu izi daha az görünür yere  getirmekdir.

 Yara izi